فهرست

گزارش تصویری

طرح سراسری «کتابت قرآن کریم» در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

طرح سراسری کتابت آیات نورانی قرآن کریم به ابتکار نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حضور اعضای کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اجرا شد.