فهرست

گزارش تصویری

برگزاری مسابقه نقاشی متری با موضوع حمایت از کودکان مظلوم غزه در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با برگزاری مسابقه نقاشی متری با موضوع حمایت از کودکان مظلوم غزه در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز میزبان کودکان و نوجوانان شد.