فهرست

گزارش تصویری

برپایی غرفه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز

اداره کل کتابخانه های عمومی با برپایی غرفه ای در هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز حضور یافت.