فهرست

گزارش

به همت کتابخانه شهید مهدی باکری ملکان انجام شد؛

برگزاری نشست کتاب خوان با محوریت معرفی منابع کتاب خوان ماه مرداد

کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان با هدف آشنایی بیشتر با منابع معرفی شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد، نشست کتاب خوان مجازی با حضور اعضای کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در بستر اسکای روم برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان با هدف آشنایی بیشتر با منابع معرفی شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد،  نشست کتاب خوان مجازی با حضور اعضای کتابخانه های عمومی استان در بستر اسکای روم برگزار کرد.
در این نشست، کتاب های «خواب پلنگ» نوشته هادی حکیمیان، توسط یعقوب زمانی عضو کتابخانه شاه قاسم انوار شهرستان سراب؛ «مرگ تاجرانه» نوشته محمدرضا طاهری، توسط سمانه فتاحی عضو کتابخانه حاج ابراهیم مسعود گوگانی شهرستان آذرشهر؛ «پرچمدار کوچک من» نوشته فریده الیاسی فرد، توسط حنانه طهمورثی عضو کتابخانه آیت الله حاج سید جواد خامنه ای شهرستان شبستر؛ «کاش برگردی» نوشته محمدرسول ملاحسنی، توسط زهرا علیزاده عضو کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری شهرستان ملکان؛ «چهل و یکم» نوشته حمید بابایی، توسط ندا باقرزاده فرد عضو کتابخانه مرکزی تبریز؛ «بیگانه» نوشته آلبرکامو توسط مهدی سهراب زاده مسئول کتابخانه شهید بهشتی مرند و «دختر تبریز» نوشته هدی مهدیزاد، توسط زینب وفایی کتابدار و رابط فرهنگی کتابخانه مرکزی تبریز معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.
عكس های مرتبط : كلمات كليدی : نشست کتاب خوان
نسخه قابل چاپ