فهرست

چندرسانه ای

برنامه استانی آیین تکریم مقام کتاب، کتابخوانی و کتابدار استان آذربایجان شرقی

ویژه برنامه استانی آیین تکریم مقام کتاب، کتابخوانی و کتابدار استان آذربایجان شرقی از شبکه استانی سهند پخش شد.