فهرست

چندرسانه ای

کلیپ/

موشن گرافی پویش «اهدای کتاب؛ ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه های آذربایجان شرقی»

در این طرح اساتید و دانشجویان فرهیخته استان می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین کتابخانه عمومی، کتاب‌های نو یا کتاب‌های خوانده‌شده و بدون‌استفاده خود را برای استفاده دیگران به کتابخانه هدیه کنند تا ضمن فراهم آوری زمینه برای همنشینی با کتاب، آگاهی و دانایی را برای عموم مردم استان به ارمغان آورند.