فهرست

چندرسانه ای

کلیپ معرفی «دانش آموز کتابیار»

ه همت اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی طرح ابتکاری «دانش آموز کتابیار» با هدف انتخاب دانش آموزان، علاقمند به کتاب و کتابخوانی با توجه به توانمندی و رویکردی فرهنگی آنها به عنوان «کتابیار» و رابط بین کتابخانه عمومی و مدرسه اجرا می شود.