فهرست

چندرسانه ای

کلیپ/

دانش و مهارتت را به درآمد تبدیل کن

در رویداد مربی شو می‌توانید توانمندی و دانش خود را بسنجید، ارتقا داده و به اشتغال تبدیل کنید. فرصت ویژه ای برای شما فراهم شده تا با یادگیری کلیدهای طلایی فنون تدریس، کسب و کار و جذب مخاطب، از طریق آموزش به فراگیران، دانش و مهارتتان را به درآمد برسانید. 021-91691535 (تماس از 8 صبح تا 19 ) hanil_life کانال بله _ hanil.life کانال اینستاگرام