فهرست

چندرسانه ای

کلیپ/

پروژه های کتابخانه ای اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

کلیپ پروژه های کتابخانه ای در دست اقدام، بازسازی، بهسازی و افتتاح شده اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در سال 1402 منتشر شد.