اخبار شهرستان ها
1401/10/14 چهارشنبه
به همت بخش ناشنوایان کتابخانه مرکزی تبریز انجام شد؛
برگزاری کارگاه روانشناسی تاب آوری برای والدین کودکان کم شنوا و ناشنوا
به همت بخش ناشنوایان کتابخانه مرکزی تبریز، کارگاه روانشناسی تاب آوری والدین کودکان کم شنوا و ناشنوا با همکاری انجمن ناشنوایان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ شرقی، بخش ناشنوایان کتابخانه مرکزی تبریز با همکاری انجمن ناشنوایان استان و کانون تخصصی مشاوره و مددکاری دبیرخانه کانون های خدمت رضوی، کارگاه روانشناسی تاب آوری والدین کودکان کم شنوا و ناشنوا را برگزار کرد.
در این کارگاه مطالبی در مورد عوامل استرس زای والدین در مواجه با کودکان معلول و نحوه مقابله با استرس و فشار های روانی توسط معصومه راشد دکترای مدیریت و روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تدریس شد.
اسلام یزدانی رئیس انجمن ناشنوایان استان آذربایجان شرقی نیز ضمن اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی و فرهنگی ناشنوایان و کم شنوایان، بر ارتباط دوسویه و مداوم انجمن ناشنوایان و کتابخانه مرکزی تاکید کرد.
 گفتنی است در انتهای این کارگاه آموزشی، حاضرین از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی تبریز بازدید کرده و با انواع ارائه خدمات کتابخانه ای برای ناشنوایان و کم شنوایان آشنا شدند.
تمام حقوق سایت محفوظ و متعلق به سازمان نهاد کتابخانه ها می باشد.