تسلیت
پیام تسلیت دبیرکل نهاد به همکار کتابخانه های عمومی جلفا