گزارش
امام حسین(ع) قیام کرد تا سیاهی ها، پلیدی ها و تاریکی های هستی را نه در کربلا بلکه در همه جهان پایان دهد
تشکیل کارگروه مطالعاتی و معرفی کتاب در جلسات کتابخوانی