فهرست

بازتاب اخبار

در ویژه برنامه «از تبار قلم»

نویسندگان کتاب‌های «صندلی برای یک نفر و نصفی» و «خط مقدم» تجلیل شدند

همزمان با گرامیداشت روز ادبیات کودک و نوجوان و روز قلم در ویژه برنامه ملی «از تبار قلم» از مجاهدت های فرهنگی محمد رمضانی و فائضه غفار حدادی نویسندگان بومی آذربایجان شرقی تجلیل شد.

نسخه قابل چاپ