فهرست

چندرسانه ای

کلیپ/

آیین اختتامیه استانی دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

با تقدیر از 6 برگزیده ملی و 151 برگزیده استانی، آیین اختتامیه استانی دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در تبریز برگزار شد.