فهرست

چندرسانه ای

کلیپ/

طرح سراسری کتابت قرآن کریم در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

طرح کتابت قرآن کریم در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور برگزار شد، در این آیین اعضای کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی استان در کتابت قرآن مشارکت کردند.