فهرست

چندرسانه ای

کلیپ/

موشن گرافی عملکرد 15 ماهه اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

به مناسبت سی و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران موشن گرافی عملکرد 15 ماهه اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی منتشر شد.