فهرست

چندرسانه ای

کلیپ/

بازدید هیئت خارجی از کتابخانه مرکزی تبریز

جمعی از پژوهشگران، ناشران و کتاب شناسان خارجی حاضر در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با حضور در کتابخانه مرکزی تبریز از بخش های مختلف آن بازدید کردند.