فهرست

فرخوان

فراخوان دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی منتشر شد

فهرست

نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی
 

 

استان آذربایجان شرقی در حال حاضر دارای 115 باب کتابخانه نهادی با زیربنای 79 هزار و صد و هفتاد و نه متر مربع است.
                     
کتابخانه های نهادی
تعداد کتابخانه ها 115
متراژ زیربنا (متر مربع) 79379


از مجموع 115 باب کتابخانه؛ 93 کتابخانه شهری، 19 کتابخانه در روستاها و 3 باب کتابخانه سیار فعالیت می کنند.

 
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مجموع
تعداد 93 19 3 115

کتابخانه های نهادی استان با مجموعه منابعی بیش از 2 میلیون و 473 هزار نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی به بیش از 94 هزار نفر عضو فعال، در شش ماهه اول سال 99 حدود شصت و سه هزار نسخه کتاب امانت داده است.

 
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در شش ماهه اول سال 1399
2473072 94383 63167

نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی تا پایان شهریور 1399 در مجموع 403 نفر می باشد که شامل 318 نفر کتابدار و 86 نیروی ستادی و خدمات است.

 
مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
404 86 318