فهرست

فرخوان

فراخوان ششمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب»

فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان بستان آباد

1-کتابخانه عمومی شهید داننده

آدرس : شهرستان بستان آباد خیابان 29 بهمن جنب پارک صبا  کتابخانه عمومی شهید داننده
تلفن : 04143330888      کد پستی: 5491755481
زیربنا : 592                 سال تاسیس: 1346 


۲-  کتابخانه عمومی حکمت


آدرس : شهر بستان آباد– خیابان مطهری روبروی پمپ بنزین– کتابخانه عمومی حکمت
تلفن : 04143337200      کد پستی: 5491741781
زیربنا :  372          سال تاسیس: 1380 


3-  کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش


آدرس: شهرستان بستان آباد شهر تیکمه داش بلوار استاد شهریار جنب خانه های سازمانی
تلفن : 04143362866        کد پستی:5498114997
زیربنا :  208            سال تاسیس:1380