فهرست

فرخوان

فراخوان دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی منتشر شد

فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان چاراویماق

1- کتابخانه عمومی برکت یادگار امام(ره)

آدرس: شهرستان چاراویماق- شهر قره آغاج- چهار راه کتاب – جنب دبستان شهید بهشتی
تلفن: 04152722860      کدپستی: 5581635851
زیربنا:  350           سال تاسیس: 1375