فهرست

فرخوان

فراخوان ششمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب»

فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان خداآفرین

1-کتابخانه عمومی خاقانی

آدرس: شهرستان خداآفرین- شهرخمارلو- خیابان شهیدمطهری
تلفن: 04144662150   کدپستی: 5464111494
زیربنا:  208           سال تاسیس: 1364


۲-  کتابخانه عمومی شهید نیازی لاریجان

746a3656-6d4f-41d9-ae04-531199c74503_image_2019_9_16-8_41_47_353_yGR.jpg
آدرس: شهرستان خداآفرین- بخش گرمادوز- شهرلاریجان- جنب بخشداری
تلفن: 04144635736   کدپستی: 5469111876
زیربنا: 208          سال تاسیس: 1375