فهرست

فرخوان

فراخوان ششمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب»

فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان عجبشیر

1-کتابخانه عمومی شهید رجایی

آدرس: شهرستان عجب شیر، بلوار شهدا، خیابان رجايي، روبروي بنياد شهید
تلفن: 04137625046     کدپستی: 5541635149
زیربنا:  1018           سال تاسیس: 1346


۲-  کتابخانه عمومی شهید باهنر


آدرس: شهرستان عجب شیر، شیشوان، خیابان 17 شهريور، اسلام آباد، گلستان 10
تلفن: 04137636397     کدپستی: 5541135197
زیربنا: 220          سال تاسیس: 1393