فهرست

فرخوان

فراخوان ششمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب»

فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان کلیبر

1- کتابخانه عمومی فاطمه الزهراء(س)

آدرس: شهرستان کلیبر- خیابان حضرت امام(ره)- روبروی بانک صادرات
شماره تماس : 04144442500     کد پستی : 5461913897
زیر بنا:  240         سال تاسیس: 1340


۲-  کتابخانه عمومی حکیم نباتی


آدرس: شهرستان کلیبر، بلوار معلم، جاده کلیبر مغان، روبروی اداره راه و ترابری
تلفن: 04144443728-04144441103   کدپستی: 5461854171
 زیربنا:  380     سال تاسیس: 1377


3-  کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) آبش احمد


آدرس: شهرستان کلیبر، بخش آبش احمد، خیابان شهید امینه
تلفن: 04144463149         کدپستی: 5467111138  
زیربنا:  208       سال تاسیس: 1375


4-  کتابخانه عمومی پورزمان مولان


آدرس: شهرستان کلیبر، روستای مولان
تلفن: 04144463360    کد پستی : 5463111143
زیر بنا: 340        سال تاسیس: 1375