فهرست

فرخوان

فراخوان ششمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب»

فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان مرند

1-کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب

آدرس: شهرستان مرند- شهر بناب مرند-  خیابان مطهری – جنب دانشگاه پیام نور
کدپستی: ۵۴۳۵۱۳۹۴۷۵         تلفن: ۰۴۱۴۲۲۱۳۴۱۱ 
سال تاسیس:1390           زیربنا:420


۲-  کتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی 


آدرس: شهرستان مرند- شهر زنوز- خیابان امام خمینی- بالاتر از مخابرات
کد پستی: 5436147373      تلفن: 04142123090 
سال تاسیس: 1347     زیربنا: 232


3-  کتابخانه عمومی حسین کسبه کشکسرای