فهرست

فرخوان

فراخوان ششمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب»

فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان ملکان

1- کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری

آدرس: شهرستان ملکان- خیابان امام- روبروی بهداشت
تلفن : 04137822154    کد پستی : 5561713587
زیر بنا:  660         سال تاسیس: 1350


۲-  کتابخانه عمومی فارابی لیلان


آدرس: شهرستان ملکان- لیلان- خیابان امام- خیابان تختی روبروی مسکن مهر
تلفن: 04137873330   کدپستی: 5567114148
 زیربنا:  208     سال تاسیس: 1378


3-  کتابخانه عمومی دانشجو مبارکشهر