اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
منو صفحات عمودي
منو
بيشتر
اخبار
اختتامیه طرح «مانا» در شهرستان هوراند برگزار شد
نمایشگاه کتاب ویژه «شهدای هفته دولت» در کتابخانه عمومی ولایت افتتاح شد
برگزاری طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران «مانا» توسط کتابخانه عمومی ولایت هوراند
برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای توسط کتابخانه عمومی ولایت شهرستان هوراند
برپایی نمايشگاه‌ کتاب، عکس و پوستر انقلاب در کتابخانه ولایت هوراند
بيشتر
متون عمومي
1393/1/27 چهارشنبه
رئيس اداره شهرستان:
با توجه به جديدالتأسيس
بودن اين شهرستان، امور
كتابخانه ها زير نظر اداره
شهرستان اهر انجام مي گيرد

كتابخانه هاي عمومي
شهرسان هوراند
ولايت
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.