نمايشگاه كاردستي كودك ‏و كتابخانه
انتشار پیام روز جهانی کتاب کودک
  • 1395/1/14 شنبه انتشار پیام روز جهانی کتاب کودک
    پیام روز جهانی کتاب کودک 2016 به قلم لوسیانا ساندرونی از نویسندگان کشور برزیل نوشته و پوستر آن توسط زیرالدو از این کشور طراحی شده است.
فعاليت بخش كودكان كتابخانه عمومي نجفي اهري
گزارش تصويري بخش كودكان كتابخانه عمومي حاج محمد صادقي اسفهلاني
گزارش افتتاح بخش كودك كتابخانه عمومي مولانا - ايلخچي
بيشتر
شرايط عضويت در كتابخانه هاي عمومي
اطلس كتابخانه هاي كشور
بيشتر
1393/2/10 چهارشنبه معرفي كتاب

تست
فايلها
آشنايي با بخش کودک کتابخانه عمومي اوحدي مراغه اي.doc 3.26 MB
بيشتر