فهرست

گزارش تصویری

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی از کتابخانه مرکزی تبریز

جهانبخش سلمانیان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی ضمن دیدار با اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از کتابخانه مرکزی تبریز بازدید کرد.