فهرست

گزارش تصویری

حضور کتابخانه های عمومی سیار پیک صبا و پیک دانایی در مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۱

کتابخانه های عمومی سیار پیک صبا و پیک دانایی در مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۱ شهر تبریز حضور یافته و به ارائه خدمات و برنامه های مختلف فرهنگی از قبیل مسابقه نقاشی، کاردستی، سرود خوانی و مسابقه عکس «پرچم اتحاد» برای راهپیمایان پرداختند.