فهرست

گزارش تصویری

حضور متحد و دشمن شکن کتابداران کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۱

کارکنان، کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی با حضور متحد و دشمن شکن در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۱ شرکت کردند.