فهرست

گزارش تصویری

نمایشگاه آثار و تولیدات کسب و کارهای کوچک در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

همزمان با نوزدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نمایشگاه دست آوردها، آثار و تولیدات کسب و کارهای کوچک در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی برگزار می شود.