فهرست

گزارش تصویری

بازدید رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری از کتابخانه مرکزی تبریز

پاتریارک مار آوا روئیل، رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری و هیأت همراه از کتابخانه مرکزی تبریز و نسخه خطی و قدیمی انجیل به زبان آشوری بازدید کردند.