فهرست

گزارش تصویری

حضور فعال کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در مسیر راهپیمایی های عید غدیرخم

همزمان با عید غدیرخم کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در مسیر راهپیمایی ها به صورت فعال حضور یافتند.