فهرست

گزارش تصویری

برگزاری آزمون جذب کتابدار برای کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور

با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز و به منظور تسریع در فرایند جذب افراد حائز شرایط اولیه برای جذب در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در ردیف شغلی کتابدار، آزمون علمی در بستر سامانه آموزش نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.