متون عمومي
1397/10/13 پنجشنبه
معاون اداری و مالی
 
نام و نام خانوادگی : منوچهر جعفری
ایمیل:info@tabrizpl.com
پست سازمانی: معاون اداری و مالی


 
اطلاعات تماس         تلفن : 34406482-041  
1