فهرست

در راستای تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی انجام می‌شود؛

اجرای پویش بزرگ «اهدای کتاب؛ ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه های آذربایجان شرقی»

در راستای تقویت منابع و مجموعه کتابخانه‌های عمومی پویش بزرگ «اهدای کتاب؛ ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه های آذربایجان شرقی» در استان آذربایجان شرقی اجرا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی، در راستای تقویت منابع و مجموعه کتابخانه‌های عمومی پویش بزرگ «اهدای کتاب؛ ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه های آذربایجان شرقی» در استان اجرا می شود.
در این طرح اساتید و دانشجویان دانشگاه های آذربایجان شرقی استان می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین کتابخانه عمومی، کتاب‌های نو یا کتاب‌های خوانده‌شده و بدون‌استفاده خود را برای استفاده دیگران به کتابخانه هدیه کنند تا ضمن فراهم آوری زمینه برای همنشینی با کتاب، آگاهی و دانایی را برای عموم مردم استان به ارمغان آورند.
گفتنی است، اکنون در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نسخه کتاب موجود است. یکی از مهمترین اهداف اجرای پویش بزرگ «اهدای کتاب؛ ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه های آذربایجان شرقی» افزایش تعداد کتاب‌های کتابخانه‌های عمومی استان به میزانی است که به ازای هر نفر در آذربایجان شرقی حداقل یک جلد کتاب در مجموعه کتابخانه‌های عمومی وجود داشته باشد.
شایان ذکر است در مرحله اول و دوم طرح اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی استان طی دو پویش «نذر کتاب؛ نشر خوبی ها» و «اهدای کتاب؛ بارش دانایی» برگزار شده بود که طی این پویش بیش از ۳۲ هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اهدا شد.
نسخه قابل چاپ