فهرست

تازه ترین اخبار

کلیپ/

بازدید رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری از کتابخانه مرکزی تبریز

رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری در بازدید از کتابخانه مرکزی تبریز گفت: از اهتمام ویژه نهاد کتابخانه های عمومی کشور ایران برای حفظ یکی از قدیمی ترین نسخه های کتب آسمانی مسیحیان قدردانی می کنم.