فهرست

اخبار شهرستان ها

بمناسبت هفته کتاب انجام شد؛

خرید 2190 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز

همزمان با هفته کتاب تعداد 2190 نسخه کتاب توسط اداره کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی برای ارسال به کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز خریداری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، همزمان با هفته کتاب تعداد 2190 نسخه کتاب توسط اداره کتابخانه های عمومی استان برای غنی سازی مجموعه کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز خریداری و اسال شد.
این كتاب ها با هدف پاسخگويي به نياز مخاطبان و غنی سازی اوقات فراغت اعضا، در حوزه های آموزشي و تربيتي، مهارت هاي زندگي، داستان های عامه پسند و ... در 337 نسخه کتاب داستان و 1853 نسخه کتاب کودک به ارزش تقریبی 700 میلیون ریال توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای ارسال به کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز خریداری شد.
گفتنی است شهرستان تبریز با 23 باب کتابخانه نهادی در حال ارائه خدمات کتابخانه ای به شهروندان می باشد.
نسخه قابل چاپ