فهرست

اخبار شهرستان ها

سیدعارف نوشاهی در بازدید از کتابخانه مرکزی آذربایجان شرقی:

کتابخانه مرکزی تبریز سرمایه‌ای ارزشمند است

سیدعارف نوشاهی، نویسنده، پژوهشگر، ایرانشناس و نسخه‌شناس برجسته پاکستانی از کتابخانه مرکزی تبریز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، سیدعارف نوشاهی نویسنده، پژوهشگر، ایرانشناس و نسخه‌شناس برجسته پاکستانی با همراهی باقر صدری نیا، عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه تبریز؛ اسدالله واحد، استاد گروه ادبیات فارسی دانشگاه تبریز؛ محمد طاهری خسروشاهی، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تبریز؛ سعید شجاعی، مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه تبریز و شهرام خدایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی از بخش نفایس و گنجینه نسخ خطی کتابخانه مرکزی تبریز بازدید کرد.
عارف نوشاهی ضمن ابراز خرسندی از این بازدید، مجموعه نسخ خطی و چاپ سنگی و سربی کتابخانه مرکزی تبریز را بسیار نفیس و ارزشمند برشمرده و افزود: مجموعه کتابخانه ملی سابق تبریز و کتابخانه مرکزی کنونی سرمایه ای ارزشمند و پشتوانه فرهنگی برای مردم منطقه است.
نوشاهی، حضور در کنار نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی تبریز و به ویژه بازدید از نسخ اصلی وقف نامه ربع رشیدی را از لحظات پربار زندگی خویش برشمرد.
ایشان در پایان ضمن امضای دفتر یادبود بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی تبریز نوشتند:
به نام خداوند جان و خرد
امروز سعادتي و توفيقي بود كه در معيت دكتر صدري نيا و دكتر واحد از كتابخانه مركزي (ملي سابق) تبريز ديدن كنم. به عنوان دانشجوي ادب فارسي و طلبه نسخه هاي خطي دورادور با كتابخانه ملي تبريز و دو برادر نخجواني كه مجموعه هاي خطي خود را به اينجا اهدا كرده بودند آشنا بودم. مسئولان كتابخانه با صميميت خاصي مخزن و نسخه هاي ويژه (انجيل، كليات اميرعليشير نوايي، وقفنامه رشيدالدين و غيره) را نشان دادند. جناب آقاي اكبر تقي پور زحمت فهرست نويسي كتابخانه را كشيده اند كه فهرست جامع است. ان شالله چاپ شود و نياز علاقمندان را رفع كند.
آرزو دارم با فرصت بيشتري از منابع اين كتابخانه بيش از پيش استفاده كنم.
خادم المخطوطات
عارف نوشاهي


عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ