فهرست

اخبار شهرستان ها

به سفارش اداره کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام شد؛

چاپ کتاب مهارت های آشپزی به خط بریل در کتابخانه مرکزی تبریز

کتاب مهارت های آشپزی به خط بریل و سفارش اداره کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور توسط بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز در 3 جلد و 216 نسخه به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ شرقی، کتاب «مهارت های آشپزی» نوشته فاطمه ظرافت انگیز به سفارش اداره کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور توسط بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز به خط بریل در 3 جلد و 216 نسخه به چاپ رسید.
در راستای تامین نیازهای اطلاعاتی اعضای نابینا و کم بینا کتابخانه های عمومی کشور و در ادامه چاپ انبوه کتب بریل توسط کتابخانه مرکزی تبریز، کتاب «مهارت های آشپزی» نوشته فاطمه ظرافت انگیز به سفارش اداره کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 3 جلد 400  صفحه‌ای و 216 نسخه چاپ شده و به 63 باب کتابخانه عمومی دارای بخش نابینایان و کم بینایان و تعدادی از سازمان های مردم نهاد ویژه نابینایان ارسال شد.
گفتنی است، بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز برای تامین نیازهای اطلاعاتی افراد دارای آسیب بینایی از سال ۱۳۹۵ تاکنون در زمینه های مختلف به چاپ کتب بریل و ارسال آن ها به سراسر کشور اقدام کرده است.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ