فهرست

اخبار شهرستان ها

در راستای پویش اهدای کتاب، بارش دانایی انجام شد؛

اهدای 250 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان هشترود

با هدف تقویت منابع کتابخانه های عمومی و هم راستا با پویش «اهدای کتاب، بارش دانایی» 250 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان هشترود اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، در اقدامی خیرخواهانه و فرهنگی تعداد 150 نسخه کتاب توسط مسلم مولایی، تعداد 50 نسخه کتاب توسط نسترن محمدپور و تعداد 50 نسخه کتاب توسط محمدرضا مرادپور در زمینه های مختلف علمی و کمک درسی با ارزش تقریبی بیش از 250 میلیون ریال با هدف تقویت منابع کتابخانه های عمومی و هم راستا با پویش «اهدای کتاب، بارش دانایی» به کتابخانه های عمومی شهرستان هشترود اهدا شد.
نسخه قابل چاپ