فهرست

اخبار شهرستان ها

در اقدامی فرهنگی و خداپسندانه صورت گرفت؛

اهدای 771 نسخه کتاب و نشریه به کتابخانه های عمومی شهرستان اهر

در اقدامی ارزشمند و فرهنگی، تعداد 771 نسخه کتاب و نشریه در قالب پویش «اهدای کتاب، اهدای دانایی» توسط علی اشرف تائیدی به کتابخانه های عمومی شهرستان اهر اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخان ههای عمومی آذربایجان شرقی، در اقدامی ارزشمند و فرهنگی، تعداد 771 نسخه کتاب و نشریه در قالب پویش «اهدای کتاب، اهدای دانایی» توسط علی اشرف تائیدی به کتابخانه های عمومی شهرستان اهر اهدا شد.
علی اشرف تائیدی معلم بازنشسته اهری، تعداد 635 نسخه کتاب نفیس و پرمخاطب و 136 نسخه نشریه را به ارزش تقریبی بیش از 2میلیارد ریال، را جهت استفاده عموم شهروندان اهری به کتابخانه های عمومی این شهرستان اهدا کرد.
نسخه قابل چاپ