فهرست

اخبار شهرستان ها

توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کلیبر انجام شد؛

برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در بین جامعه عشایری آذربایجان شرقی

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کلیبر با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین جامعه عشایری آذربایجان شرقی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کلیبر با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برنامه های متنوع فرهنگی در بین جامعه عشایری آذربایجان شرقی برگزار کرد.
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کلیبر با همکاری اداره امور عشایر با هدف پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان عشایر و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در قشلاقات قوش قیه و کهلجیک که در ییلاق آس جدید و اوبای کلی دره سی سکونت دارند، برنامه های فرهنگی و هنری متنوع از قبیل مسابقه نقاشی، قصه گویی، معرفی کتاب، جمع خوانی، شعر خوانی و قرائت قرآن برگزار کرد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ