فهرست

اخبار شهرستان ها

به همت کتابخانه‌ عمومی پروین اعتصامی تبریز و در راستای افزایش مهارت های زندگی انجام گرفت؛

برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان و فرزندپروری کودکان برای والدین

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز در راستای افزایش مهارت های زندگی، کارگاه‌های آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان و نوجوانان و فرزندپروری کودکان برای والدین را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کارگاه‌های آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان و نوجوانان و فرزندپروری کودکان برای والدین، در راستای افزایش مهارت های زندگی توسط کتابخانه‌ عمومی پروین اعتصامی تبریز برگزار شد.
نویده رهبری مدرس کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان و نوجوانان و فرزندپروری کودکان برای والدین گفت: مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی های افراد گفته می شود که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید آن ها را فراهم آورده و به فرد کمک می کند تا مسئولیت ها و نقش اجتماعی خود را بپذیرد و به شکل موثر عمل کند. وی خاطرنشان کرد: مهارت های زندگی از آن جهت موثر و مفید تلقی می شوند که فرد را قادر می سازد تا دانش، نگرش و ارزش های وجودی خود را به توانایی های واقعی و عینی تبدیل کند و بتواند از نیروهای وجودی خود در جهت شادابی و شادکامی و ایجاد زندگی مثبت برای خود و دیگران بهره گیرد.
گفتنی است این کارگاه‌های آموزشی در راستای افزایش مهارت های زندگی و تقویت ارتباط والدین با فرزندان و با اهداف تقویت اعتماد به نفس، رشد و تقویت عواطف انسانی، تقویت روحیه همزیستی‌ مسالمت‌آمیز، مهارت حل مساله، مدیریت هیجان های منفی، کمک به شناسایی و بیان احساسات با تدریس نویده رهبری کارشناس ارشد روانشناسی به مدت 10 روز با حضور بانوان، کودکان و نوجوانان در کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز برگزار شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ