فهرست

اخبار شهرستان ها

در قالب پویش «اهدای کتاب ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه های آذربایجان شرقی» انجام گرفت؛

اهدای بیش از 600 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی پیامبر رحمت(ص) میانه

در قالب پویش اهدای کتاب ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه های آذربایجان شرقی بیش از 600 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی پیامبر رحمت(ص) میانه اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، بیش از 600 نسخه کتاب در قالب پویش اهدای کتاب ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه های آذربایجان شرقی به کتابخانه عمومی پیامبر رحمت(ص) میانه اهدا شد.
گفتنی است این کتاب ها توسط صالح رحيمي استاد دانشگاه آزاد اسلامي با ارزش تقریبی بیش از 50 میلیون ریال به کتابخانه عمومی پیامبر رحمت(ص) میانه اهدا شده است.
نسخه قابل چاپ