فهرست

اخبار شهرستان ها

در راستای اجرای آئین‌نامه ماده(۷۹) قانون مجازات اسلامی انجام شد؛

خرید 15 جلد کتاب کمک درسی به کتابخانه های عمومی شهرستان عجبشیر

در راستای اجرای آئین‌نامه ماده(۷۹) قانون مجازات اسلامی 15 جلد کتاب کمک درسی به کتابخانه های عمومی شهرستان عجبشیر خریداری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، در راستای اجرای آئین‌نامه ماده(۷۹) قانون مجازات اسلامی 15 جلد کتاب کمک درسی با ارزش تقریبی بیش از 70 میلیون ریال طی 9 فقره پرونده قضایی در طول دوماه گذشته به کتابخانه های عمومی شهرستان عجبشیر خریداری شد.
این احکام با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و توسعه زیر ساخت های فرهنگی و استفاده از مزایای آئین نامه ماده(79) قانون مجازات اسلامی در جهت تقویت منابع کتابخانه های عمومی شهرستان عجب شیر توسط میلاد شجاعی، قاضی شعبه 101 دادگاه کیفری2 شهرستان عجبشیر صادر شد.
گفتنی است استفاده از مزایای آئین نامه ماده(79) قانون مجازات اسلامی و طرح صدور حکم جایگزین مجازات محکومین جرایم غیرعمد به نفع فرهنگ، از جمله اختیارات قانونی قضات دادگستری ها می باشد.
نسخه قابل چاپ