فهرست

اخبار شهرستان ها

با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی انجام گرفت؛

جلسه هم اندیشی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با کتابداران شهرستان تبریز

با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی جلسه هم اندیشی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی جلسه هم اندیشی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز برگزار شد.
اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در این نشست با تاکید بر اینکه شاخص های کتابخانه ای شامل عضو، امانت، فضا و منابع باید به صورت متوازن و هماهنگ رشد نمایند گفت: این شاخص ها در میان کتابداران مورد پایش دائمی قرار می گیرد.
شایان ذکر است در این جلسه عملکرد تک تک کتابخانه ها در شاخص های کتابخانه ای و انجام برنامه های فرهنگی مورد بررسی و حاضرین در جلسه به بیان نکته نظرات خود پرداختند.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ