منو صفحات عمودي
اخبار
معاون فرماندار در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان عجبشیر مطرح کرد؛ کتابخانه عمومی به عنوان پل ارتباطی میان علم، دانش، آگاهی و عموم مردم است معاون فرماندار در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان عجبشیر از کتابخانه عمومی به عنوان پل ارتباطی میان علم، دانش، آگاهی و عموم مردم نام برد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان عجب شیر و جوانقلعه در سال 1403 به ریاست آهی، معاون فرماندار شهرستان عجبشیر و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی انجمن روز سه شنبه ۱8 اردیبهشت ماه برگزار شد.
آهی معاون فرماندار عجبشیر با اشاره به اینکه کتابخانه های عمومی به عنوان پل ارتباطی میان علم، دانش، آگاهی و عموم مردم نقش مهمی در پیشرفت همه جانبه جوامع بشری دارند، افزود: مطالعه کتاب یکی از عوامل تاثیر گذار در افزایش دایره واژگان افراد بوده و سبب بهبود روابط اجتماعی و تعامل با دیگران می شود.
گفتنی است بررسی مسائل و مشکلات مربوط به کتابخانه‌های عمومی شهرستان عجب شیر، واگذاری زمین برای احداث کتابخانه عمومی در شهرک ولیعصر  و فعال سازی کتابخانه در جوان قلعه و خضرلو از جمله موارد مطرح شده در این جلسه انجمن بود.
منبع: ajabshir
بيشتر
 [PageVisit]