فهرست
متون عمومي
1397/12/5 یکشنبه
1397/12/4 شنبه

بيشتر
اخباربا اجرای برنامه های فرهنگی صورت گرفت؛ برپایی میز خدمت اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در مسیر استقبال مردمی از رئیس جمهور اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با برپایی میز خدمت در مسیر استقبال مردمی از رئیس جمهور برنامه های فرهنگی متنوع برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم طی سفر دو روزه خود به آذربایجان شرقی، در میان خیل عظیم جمعیت تبریز سخنرانی کرد.
اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی نیز با برپایی میز خدمت در مسیر دیدار مردمی رئیس جمهور، برنامه های متنوع فرهنگی را برای سیل جمعیت قشرها و شهرهای مختلف برگزار کرد.
میز خدمت پاسخگویی مدیران، ثبت نام رایگان، تبلیغات دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، قصه گویی، مسابقه نقاشی، ارائه مشاوره خواندن و توزیع هدایا و بسته های فرهنگی بخشی از فعالیت های برگزار شده در غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی بود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
ساعت
شنبه 1 مهر 1402