منو صفحات عمودي
اخبار


همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس نهاد انجام گرفت؛ بازدید نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی از کتابخانه عمومی شهدای فرکوش مجید نصیرپور منتخب مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در طرح ملی کتابخانه گردی از کتابخانه عمومی شهدای فرکوش بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، مجید نصیرپور منتخب مردم سراب در دوازدهمین مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه با حضور در کتابخانه بازسازی شده شهدای فرکوش، ضمن بازدید از بخش های مختلف کتابخانه و آشنایی با خدمات کتابخانه های عمومی، در طرح ملی کتابخانه گردی شرکت کرد.
منبع: sarab
بيشتر
 [PageVisit]